logo   logo

Najnowsze wpisy


Instrukcja instalacji SQL Server 2008

Instrukcja instalacji SQL Server 2008

clock 05-10-2020

Instrukcja instalacji SQL Server 2008

Przeczytaj całość


W przypadku starszych systemów operacyjnych konieczna jest zmiana wersji servera bazy danych w celu poprawnej obsługi wszystkich funkcji programu Kadry, Płace i ZUS PRO.
Artykuł opisuje sposób generowania i wysyłania pliku JPK VAT z programu Księga Przychodów i Rozchodów PRO, podpisując go certyfikatem kwalifikowanym.
Artykuł opisuje sposób generowania i wysyłania pliku JPK VAT z programu Księga Przychodów i Rozchodów PRO, podpisując go profilem zaufanym.

Najpopularniejsze wpisy


Często niejasne i trudne zagadnienie jakim jest korygowanie dokumentów zostało w programach z serii Biznesmen PRO/Podatnik rozwiązane w niezwykle intuicyjny sposób. Wystawienie faktury korygującej jest bardzo łatwe i zajmuje chwilę.
Niekiedy podczas próby uruchomienia programu wyświetla się komunikat Sql serwer (TestServer) Połączenie z XXX\BIZNESMENPRO nie powiodło się... Najczęstszą przyczyną jest zatrzymana usługa systemowa odpowiedzialna za połączenie z bazą danych używaną w programie.
W przypadku starszych systemów operacyjnych konieczna jest zmiana wersji servera bazy danych w celu poprawnej obsługi wszystkich funkcji programu Kadry, Płace i ZUS PRO.